Binogis utbildningsmaterial

Här hittar du allt du behöver för att komma igång med Binogi eller fördjupa dina kunskaper om läromedlet.

Kom igång med Binogi!

Är du en ny användare på Binogi eller vill du repetera? Oavsett så föreslår vi att du tittar igenom den här sidan. Här hittar du:

 • Instruktionsfilmer
 • Inspelat webbinarium
 • Datum för livesupport med Binogi under höstterminen
 • Fördjupningsmaterial

Vi är övertygade om att du kommer att få en god förståelse för hur Binogi fungerar när du har gått igenom vårt material. Du är också välkommen att höra av dig till vår support: support@binogi.se

Är du elev? Då ber vi dig att scrolla längst ner på denna sida. Där hittar du instruktionsfilmer som passar dig.

Lycka till och välkommen till Binogi!

Här är vårterminen med Binogi!

Vi gör vårt yttersta för att din vårtermin ska bli så bra som möjligt. Därför har vi ett upplägg med en kombination av förinspelat material som du kan titta på precis när du vill, samt schemalagd digital livesupport under hela terminen för att snabbt få svar på frågor som uppkommer.

Det förinspelade materialet är uppdelat i två delar:

 1. Ett sammanhängande webbinarium för dig som vill gå igenom allt i en följd.

 2. En samling korta instruktionsfilmer för dig som vill gå igenom en viss specifik funktion.

Konceptet bygger på att du först tittar på instruktionsfilmerna och sedan deltar i en schemalagt livesupport. Om du har använt Binogi ett tag kan du scrolla längre ner på sidan för att hitta fördjupningsmaterial.

Missa inte våra Q&A:s då du kan kika in via möteslänken med dina frågor och funderingar! (Välj en tid som passar dig, ingen anmälan krävs, nedan är möteslänkar. Klicka på tiden som passar dig)

25 jan. 2022 15:00-16:00
22 feb. 2022 15:00-16:00
29 mars 2022 15:00-16:00
26 apr. 2022 15:00-16:00
31 maj 2022 15:00-16:00
28 jun. 2022 15:00-16:00

Med detta hoppas vi att din termin blir så bra, smidig och effektiv som möjligt!

Binogis skriftliga manualer:

I våra skriftliga manualer kan du lära mer om:

 • Hur du hanterar lärardelens funktioner (t ex administrerar dina klasser, grupper och uppgifter)
 • Hur du delar ut uppgifter
 • Hur du hanterar statistikverktyget
 • Hur du söker film
 • Pedagogiska tips

Pedagogiska tips till dig som lärare:

Binogi kan med fördel vara en del i många olika pedagogiska metoder i din undervisning. I dessa länkar hittar till artiklar som ger dig olika pedagogiska tips i hur du kan använda Binogis material på olika sätt. Nedan ser du vad du kan ta del av när det gäller:

Binogi och distansundervisning:

Här följer några tips för Binogi och distansundervisning:

 1. För att kunna stötta elevens progression i studierna hemma är det viktigt att du delar uppgifter När du delar en uppgift kan du nämligen se statistik och hur väl eleven svarar på frågorna i quizen.
 2. Variera genom att titta på filmen tillsammans, individuellt eller parvis. Den tillhörande quizen ger både läraren och eleven en direkt återkoppling på att eleven har förstått filmen.
 3. Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz finns på olika språk.
 4. Till varje film finns begrepp och en innehållstext. Arbeta med dessa i helklass eller parvis antingen före filmen för att skapa förförståelse eller efter filmvisning för bearbetning av innehållet.

Fler instruktioner om hur du använder Binogi finns här: Binogi - Användarguider

För övriga tips om distansundervisning hänvisar vi till www.skolahemma.se

Fördjupning:

Här kan du ta del av intervjuer som Binogi har arrangerat:

Intervju mellan Binogis Fredrik Hermansson och Martina Soomro från Malmö Stads digitaliseringsenhet:

Del 1 av denna intervju får vi ta del av hur man jobbar strukturerat med Binogi och vad du som lärare behöver tänka på vid nätbaserad undervisning. Samtal mellan Binogis projektledare Fredrik Hermansson och Martina Soomro från Malmö Stads digitaliseringsenhet.

I del 2 av denna intervju får vi ta del av pedagogiska tips och strategier när det gäller specialanpassningar för elever i behov av särskilt stöd.

Intervju med språkforskaren Jim Cummins:

I denna intervju med den kanadensiska språkforskaren Jim Cummins får vi veta mer om kopplingen mellan språk och vår identitet.

Binogis Meetups

Ta del av tidigare meetups som Binogi har arrangerat. Vi har bjudit in intressanta personer som berättar om aktuell forskning och andra projekt:

 • Meetup om flerspråkigt lärande: Sandra Pileman är projektledare för Skolverkets riktade insatser för nyanländas och flerspråkiga elevers lärande i Burlövs kommun.
  Här berättar hon om: Nyanländas lärande och flerspråkigt lärande i Burlövs kommun
  Gudrun Svensson är docent i Svenska som andraspråk och Universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Här berättar hon om transspråkande undervisning.

 • Meetup om implementering av digitala läromedel: Forskaren Italo Masiello berättar om en pågående forskning i samarbete med Språkprojektet och Linnéuniversitet: Hur man implementerar digitala läromedel i skolor och kommuner

 • Meetup om bedömning och undervisning inom ämnet programmering: Föreläsningar med Anna Åkerfeldt, forskare Stockholms Universitet om hur man kan tänka kring att bedömma inom ämnet programmering och Linda Manilla, Universitetslektor, Linköpingsuniversitet med tips om hur man hittar och använder Binogis material i programmering. Programmeringens didaktik

 • Meetup om Binogis matematikprojekt: Manusförfattaren och läraren Mikael Bondestam och pedagoger från Svenljunga och Höganäs presenterar: Binogis nya matematikprojekt
  I detta nya material har vi gjort tydliga kopplingar mellan nationella proven i matematik årskurs 9 och vårt material. Detta för att underlätta studierna för eleverna i årskurs 9.

 • Meetup om de globala målen i ditt klassrum: Binogis forskningssamordnare Sofia Demetriades berättar om bakgrunden till Agenda 2030 och lyfta lokala och globala utmaningar och didaktiska perspektiv på hållbarhet och särskilt utgå från det fjärde globala målet: ”God utbildning”.
  Tomas Vågstedt från Nolaskolan i Örnsköldsvik har i många år framgångsrikt arbetat med att integrera de globala målen i sin undervisning. Han delar med sig av sina erfarenheter och metoder.
  Binogis CSS Mats Larsnäs berättar även om adventskalender 2021 som är baserad på de globala målen.

Instruktionsfilmer för dig som är elev:

Du som är elev och ny användare av Binogis läromedel gör rätt i att titta på denna introduktionsfilm om Binogi. I denna film får du lära dig att det finns olika alternativ att logga in på.

I nästa instruktionsfilm får du lära dig hur du navigerar i elevdelen. Du får bl a veta hur du hittar ämnen och filmer och vad du kan göra i inställningar.

I den tredje instruktionsfilmen får du lära dig hur du hittar den film du söker.

Träna matematik med Binogi:

Nu har vi ett nytt material i ämnet matematik! Vi riktar oss mot elever och lärare i årskurs 9.
Du som elev kan nu enkelt testa dina matematikkunskaper med hjälp av Binogis lektioner. Här hittar du vårt nya matematikmaterial för årskurs 9: