Binogis utbildningsmaterial

Här hittar du allt du behöver för att komma igång med Binogi eller fördjupa dina kunskaper om läromedlet.

Instruktionsfilmer

Kom igång med Binogi!

Är du en ny användare på Binogi eller vill du uppdatera dina kunskaper? Här hittar du:

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår support: support@binogi.se

Är du elev? Titta här!

Är du förälder? Titta här!

Varmt välkommen till Binogi!

Vårterminen med Binogi!

För att din uppstart ska bli så bra som möjligt har vi förinspelat material som du kan titta på precis när du vill, schemalagda digitala möten med livesupport under hela terminen. Och vi finns alltid tillgängliga på: support@binogi.se

👉 Ett sammanhängande webbinarium för dig som vill gå igenom hela Binog på en kvart.

👉 En samling korta filmer för dig som vill gå igenom en viss funktion.

Psst...! Om du har använt Binogi ett tag kan du scrolla längre ner på sidan för att hitta fördjupningsmaterial.

Med detta hoppas vi att din termin blir så bra, smidig och effektiv som möjligt!

Instruktionsfilmer för dig som är elev:

💡 Hur loggar jag in? Logga in instruktionsfilm

💡 Hur fungerar elevdelen? Elevdelen instruktionsfilm

💡 Hur hittar jag ämnesfilmer? Hitta ämnesfilmer

Utbildningar & Workshop med Binogi

Vi på Binogi erbjuder inom ramen för Språkprojektet en rad utbildningar för pedagoger. Utbildningarna är, om inget annat sägs, webinars och de är kostnadsfria.

Grundutbildning

 • Kom igång med Binogi! Uppstart och introduktion till Binogi med fokus på elev- och lärardelen, samt inloggningsförfarande (För nybörjare, 1 tim)

Fördjupningsutbildning

 • Fokus på pedagogik och didaktik. Tips och tricks hur en kan använda Binogis läromedel. (För vana användare, 1 tim)

Binogi och språkförstärkande arbete

 • Med utgång ifrån Binogis filmer, gengrepedagogik och cirkelmodellen går vi igenom hur du kan arbeta på ett språkförstärkande sätt.

Inriktning Modersmålslärare/Studiehandledare

 • Arbetssätt och metoder för att jobba med Binogi som modersmålslärare och/eller studiehandledare. (1-1,5 tim)

Binogi och specialpedagogik

 • Hur kan en arbeta med Binogi på ett kompensatorisk och inkluderade sätt med specialpedagogiska metoder (För specialpedagoger, men passar alla pedagoger. (1 tim)

Tematiska workshops

 • Exempel: Sexualitet, samtycke och relationer, MIK, Demokrati, Agenda 2030 - De globala målen, Hälsa. Vi skräddarsyr efter önskemål.

Binogi som resurs för skolbibliotek

 • Lässtrategier, källkritik och MIK med mera. (För bibliotekarier och andra som jobbar med dessa frågor, 1 tim)

Binogi och moderna språk

 • På Binogi har vi de största moderna språken som översättningar - Tyska, Spanska och Franska. Workshop hur en kan använda sig av översättningarna och även jobba ämnesövergripande (För språklärare, 45 min)

Språkprojektet och forskning

 • Utbildning om Binogis forskningsprojekt med fokus på hur vi använder forskningen för att utveckla vårt material. (För rektorer, utvecklingsledare, forskingsansvariga mfl. 1 tim)
Anmäl er till utbildning här

Binogis lärarhandledningar

Binogis Lärarhandledningarna syftar till att vara ett stöd och en inspiration för lärare att använda i klassrummet. Lärarhandledningarna kan laddas ned, skrivas ut och kopieras fritt. Materialet innehåller länkar till Binogis stora bibliotek av lektionsfilmer samt länkar till andra resurser som lärare är behjälpta av i klassrummet - så som riktlinjer från Skolverket. Materialet passar elever som går på mellan- och högstadiet, likväl som elever i förberedelseklass och på gymnasiet.

TIll lärarhandledningarna

Pedagogiska tips till dig som lärare:

Binogi kan med fördel vara en del i många olika pedagogiska metoder i din undervisning. I dessa länkar hittar till artiklar som ger dig olika pedagogiska tips i hur du kan använda Binogis material på olika sätt. Nedan ser du vad du kan ta del av när det gäller:

Binogi och distansundervisning:

Här följer några tips för Binogi och distansundervisning:

 1. För att kunna stötta elevens progression i studierna hemma är det viktigt att du delar uppgifter När du delar en uppgift kan du nämligen se statistik och hur väl eleven svarar på frågorna i quizen.
 2. Variera genom att titta på filmen tillsammans, individuellt eller parvis. Den tillhörande quizen ger både läraren och eleven en direkt återkoppling på att eleven har förstått filmen.
 3. Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz finns på olika språk.
 4. Till varje film finns begrepp och en innehållstext. Arbeta med dessa i helklass eller parvis antingen före filmen för att skapa förförståelse eller efter filmvisning för bearbetning av innehållet.

Fler instruktioner om hur du använder Binogi finns här: Binogi - Användarguider

För övriga tips om distansundervisning hänvisar vi till www.skolahemma.se

Fördjupning:

Här kan du ta del av intervjuer som Binogi har arrangerat:

Intervju mellan Binogis Fredrik Hermansson och Martina Soomro från Malmö Stads digitaliseringsenhet:

Del 1 av denna intervju får vi ta del av hur man jobbar strukturerat med Binogi och vad du som lärare behöver tänka på vid nätbaserad undervisning. Samtal mellan Binogis projektledare Fredrik Hermansson och Martina Soomro från Malmö Stads digitaliseringsenhet.

I del 2 av denna intervju får vi ta del av pedagogiska tips och strategier när det gäller specialanpassningar för elever i behov av särskilt stöd.

Intervju med språkforskaren Jim Cummins:

I denna intervju med den kanadensiska språkforskaren Jim Cummins får vi veta mer om kopplingen mellan språk och vår identitet.