Grundläggande nivå

Är du en ny användare på Binogi? Här hittar du de grundläggande instruktioner och utbildningarna för att komma igång:

Är du elev? Titta här!

Är du förälder? Titta här!

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår support: support@binogi.se
Varmt välkommen till Binogi!

Fortsätt lära och utbilda med Binogi

Har du kommit igång att använda Binogi själv eller i klassrummet? Ta nästa steg genom att fördjupa dig i hur du kan

Inom Språkprojektet hålls löpande föreläsningar och inspirationsseminarium med syfte att driva utveckling av ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt med hjälp av multimodala, flerspråkiga läromedel och metoder. Samlat finner du här Föreläsningar från Språkprojektet
Via vår kanal på YouTube kan du ta del av flera Binogi Talks Pedagogisk inspiration - metoder och användning för att öka användningen av Binogi som läromedel: finner du här

Instruktionsfilmer för dig som är elev:

💡 Hur loggar jag in? Logga in instruktionsfilm

💡 Hur fungerar elevdelen? Elevdelen instruktionsfilm

💡 Hur hittar jag ämnesfilmer? Hitta ämnesfilmer

Vi på Binogi erbjuder inom ramen för Språkprojektet en rad utbildningar för pedagoger. Utbildningarna är, om inget annat sägs, webinars och de är kostnadsfria.

Anmäl er härGrundläggande utbildningar

Grundutbildning: Kom igång med Binogi! Uppstart och introduktion till Binogi med fokus på elev- och lärardelen, samt inloggningsförfarande (För nybörjare, 1 tim)

Arbetssätt och metoder för att jobba med Binogi som modersmålslärare och/eller studiehandledare. (1-1,5 tim)

Fördjupning i användandet av Binogi: Fokus på pedagogik och didaktik. Tips och tricks hur en kan använda Binogis läromedel. (För vana användare, 1 tim)

Med utgång ifrån Binogis filmer, gengrepedagogik och cirkelmodellen går vi igenom hur du kan arbeta på ett språkförstärkande sätt.

Språkprojektet och forskning: Utbildning om Binogis forskningsprojekt med fokus på hur vi använder forskningen för att utveckla vårt material. (För rektorer, utvecklingsledare, forskingsansvariga mfl. 1 tim)

Fördjupningsutbildningar

Hur kan en arbeta med Binogi på ett kompensatorisk och inkluderade sätt med specialpedagogiska metoder (För specialpedagoger, men passar alla pedagoger. (1 tim)

Tematiska workshops: Exempel: Sexualitet, samtycke och relationer, MIK, Demokrati, Agenda 2030 - De globala målen, Hälsa. Vi skräddarsyr efter önskemål.

Binogi som resurs för skolbiblioteket: Lässtrategier, källkritik och MIK med mera. (För bibliotekarier och andra som jobbar med dessa frågor, 1 tim)

Binogi och moderna språk: På Binogi har vi de största moderna språken som översättningar - Tyska, Spanska och Franska. Workshop hur en kan använda sig av översättningarna och även jobba ämnesövergripande (För språklärare, 45 min)

Vanliga frågor om Binogi

1, Vad är Binogi?

2, Vad är språkprojektet?

3, Hur kan jag kontakta er?

4, Hur kan jag godkänna en ny elev/lärare på min skola?

5, Jag lägger till en elev i min skola men det står att mailadressen redan är tagen. Vad gör jag?

6, Jag loggar in med skolfederation men jag hamnar på fel skola. Vad ska jag göra?
- Vänligen kontakta IT-Support i din kommun.

7, Hur tar jag bort en kollega som slutat?
- Vänligen kontakta oss på support@binogi.se

8, Hur lägger jag till en elev eller lärare?

9, För vilka årskurser gäller Binogi?
- Binogi är baserad på läroplansmålen för årskurs 4-9. Binogi används även med fördel lärarlett åk F-3 (utvalt material) samt inom gymnasie- och vuxenutbildning.

10, Hur ska jag referera till era filmer?

På vår support sida hittar du skriftligt material och manualer

Pedagogiska tips till dig som lärare:

Binogi kan med fördel vara en del i många olika pedagogiska metoder i din undervisning. I dessa länkar hittar till artiklar som ger dig olika pedagogiska tips i hur du kan använda Binogis material på olika sätt. Nedan ser du vad du kan ta del av när det gäller:

Binogi och distansundervisning:

Här följer några tips för Binogi och distansundervisning:

  1. För att kunna stötta elevens progression i studierna hemma är det viktigt att du delar uppgifter När du delar en uppgift kan du nämligen se statistik och hur väl eleven svarar på frågorna i quizen.
  2. Variera genom att titta på filmen tillsammans, individuellt eller parvis. Den tillhörande quizen ger både läraren och eleven en direkt återkoppling på att eleven har förstått filmen.
  3. Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz finns på olika språk.
  4. Till varje film finns begrepp och en innehållstext. Arbeta med dessa i helklass eller parvis antingen före filmen för att skapa förförståelse eller efter filmvisning för bearbetning av innehållet.

Fler instruktioner om hur du använder Binogi finns här: Binogi - Användarguider

För övriga tips om distansundervisning hänvisar vi till www.skolahemma.se