Binogis utbildningsmaterial

Här hittar du allt du behöver för att komma igång med Binogi eller fördjupa dina kunskaper om läromedlet.

Kom igång med Binogi!

Är du en ny användare på Binogi eller vill du repetera? Oavsett så föreslår vi att du tittar igenom den här sidan. Här hittar du:

Vi är övertygade om att du kommer att få en god förståelse för hur Binogi fungerar när du har gått igenom vårt material. Du är också välkommen att höra av dig till vår support: support@binogi.se

Är du elev? Titta här, där hittar du instruktionsfilmer som passar dig.

Är du förälder? Titta här!

Lycka till och välkommen till Binogi!

Här är höstterminen med Binogi!

Vi gör vårt yttersta för att din uppstart ska bli så bra som möjligt. Därför har vi ett upplägg med en kombination av förinspelat material som du kan titta på precis när du vill, samt schemalagd digital livesupport under hela terminen för att snabbt få svar på frågor som uppkommer.

Det förinspelade materialet är uppdelat i två delar:

 1. Ett sammanhängande webbinarium för dig som vill gå igenom allt i en följd.

 2. En samling korta instruktionsfilmer för dig som vill gå igenom en viss specifik funktion.

Konceptet bygger på att du först tittar på instruktionsfilmerna och sedan deltar i en schemalagt livesupport. Om du har använt Binogi ett tag kan du scrolla längre ner på sidan för att hitta fördjupningsmaterial.

Missa inte våra Q&A:s då du kan kika in via möteslänken med dina frågor och funderingar! (Välj en tid som passar dig, ingen anmälan krävs, nedan är möteslänkar och tider)

Måndag, den 22 augusti⋅2:00–3:00pm meet.google.com/uua-rnqb-acp
Tisdag, den 27 september⋅2:00–3:00pm meet.google.com/uua-rnqb-acp
Onsdag, den 26 oktober⋅1:00–2:00pm meet.google.com/uua-rnqb-acp
Torsdag, den 10 november⋅1:00–2:00pm meet.google.com/uua-rnqb-acp
Fredag, den 9 december 2022⋅10:00–11:00am meet.google.com/uua-rnqb-acp

Med detta hoppas vi att din termin blir så bra, smidig och effektiv som möjligt!

Instruktionsfilmer för dig som är elev:

Du som är elev och ny användare av Binogis läromedel gör rätt i att titta på denna introduktionsfilm om Binogi. I denna film får du lära dig att det finns olika alternativ att logga in på.

I nästa instruktionsfilm får du lära dig hur du navigerar i elevdelen. Du får bl a veta hur du hittar ämnen och filmer och vad du kan göra i inställningar.

I den tredje instruktionsfilmen får du lära dig hur du hittar den film du söker.

Binogis skriftliga manualer:

I våra skriftliga manualer kan du lära mer om:

 • Hur du hanterar lärardelens funktioner (t ex administrerar dina klasser, grupper och uppgifter)
 • Hur du delar ut uppgifter
 • Hur du hanterar statistikverktyget
 • Hur du söker film
 • Pedagogiska tips

Utbildningar & Workshop med Binogi

Vi på Binogi erbjuder inom ramen för Språkprojektet en rad utbildningar för pedagoger. Utbildningarna är, om inget annat sägs, webinars och de är kostnadsfria.

Grundkurs

 • Kom igång med Binogi! Uppstart och introduktion till Binogi med fokus på elev- och lärardelen, samt inloggningsförfarande (För nybörjare, 1 tim)

Fördjupningskurs

 • Fokus på pedagogik och didaktik. Tips och tricks hur en kan använda Binogis läromedel. (För vana användare, 1 tim)

Binogi och språkförstärkande arbete

 • Med utgång ifrån Binogis filmer, gengrepedagogik och cirkelmodellen går vi igenom hur du kan arbeta på ett språkförstärkande sätt.

Inriktning Modersmålslärare/Studiehandledare

 • Arbetssätt och metoder för att jobba med Binogi som modersmålslärare och/eller studiehandledare. (1-1,5 tim)

Binogi och specialpedagogik

 • Hur kan en arbeta med Binogi på ett kompensatorisk och inkluderade sätt med specialpedagogiska metoder (För specialpedagoger, men passar alla pedagoger. (1 tim)

Tematiska workshops

 • Exempel: Sexualitet, samtycke och relationer, MIK, Demokrati, Agenda 2030 - De globala målen, Hälsa. Vi skräddarsyr efter önskemål.

Binogi som resurs för skolbibliotek

 • Lässtrategier, källkritik och MIK med mera. (För bibliotekarier och andra som jobbar med dessa frågor, 1 tim)

Binogi och moderna språk

 • På Binogi har vi de största moderna språken som översättningar - Tyska, Spanska och Franska. Workshop hur en kan använda sig av översättningarna och även jobba ämnesövergripande (För språklärare, 45 min)

Språkprojektet och forskning

 • Utbildning om Binogis forskningsprojekt med fokus på hur vi använder forskningen för att utveckla vårt material. (För rektorer, utvecklingsledare, forskingsansvariga mfl. 1 tim)
Anmäl er till utbildning här

Binogis lärarhandledningar

Binogis Lärarhandledningarna syftar till att vara ett stöd och en inspiration för lärare att använda i klassrummet. Lärarhandledningarna kan laddas ned, skrivas ut och kopieras fritt. Materialet innehåller länkar till Binogis stora bibliotek av lektionsfilmer samt länkar till andra resurser som lärare är behjälpta av i klassrummet - så som riktlinjer från Skolverket. Materialet passar elever som går på mellan- och högstadiet, likväl som elever i förberedelseklass och på gymnasiet.

TIll lärarhandledningarna

Pedagogiska tips till dig som lärare:

Binogi kan med fördel vara en del i många olika pedagogiska metoder i din undervisning. I dessa länkar hittar till artiklar som ger dig olika pedagogiska tips i hur du kan använda Binogis material på olika sätt. Nedan ser du vad du kan ta del av när det gäller:

Binogi och distansundervisning:

Här följer några tips för Binogi och distansundervisning:

 1. För att kunna stötta elevens progression i studierna hemma är det viktigt att du delar uppgifter När du delar en uppgift kan du nämligen se statistik och hur väl eleven svarar på frågorna i quizen.
 2. Variera genom att titta på filmen tillsammans, individuellt eller parvis. Den tillhörande quizen ger både läraren och eleven en direkt återkoppling på att eleven har förstått filmen.
 3. Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz finns på olika språk.
 4. Till varje film finns begrepp och en innehållstext. Arbeta med dessa i helklass eller parvis antingen före filmen för att skapa förförståelse eller efter filmvisning för bearbetning av innehållet.

Fler instruktioner om hur du använder Binogi finns här: Binogi - Användarguider

För övriga tips om distansundervisning hänvisar vi till www.skolahemma.se

Fördjupning:

Här kan du ta del av intervjuer som Binogi har arrangerat:

Intervju mellan Binogis Fredrik Hermansson och Martina Soomro från Malmö Stads digitaliseringsenhet:

Del 1 av denna intervju får vi ta del av hur man jobbar strukturerat med Binogi och vad du som lärare behöver tänka på vid nätbaserad undervisning. Samtal mellan Binogis projektledare Fredrik Hermansson och Martina Soomro från Malmö Stads digitaliseringsenhet.

I del 2 av denna intervju får vi ta del av pedagogiska tips och strategier när det gäller specialanpassningar för elever i behov av särskilt stöd.

Intervju med språkforskaren Jim Cummins:

I denna intervju med den kanadensiska språkforskaren Jim Cummins får vi veta mer om kopplingen mellan språk och vår identitet.

Träna matematik inför Nationella proven åk 9 med Binogi:

När de nationella proven närmar sig ser vi att aktiviteten på Binogis webbsida ökar. För att förenkla för både elever och lärare, har vi valt att plocka ut de filmer som vi anser passar bäst med tanke på vilka uppgifter som fanns med på de nationella proven i matematik föregående år.

Du som elev kan nu enkelt testa dina matematikkunskaper med hjälp av Binogis lektioner. Här hittar du vårt nya matematikmaterial för årskurs 9: