Binogi lärarhandledningar

Till lärarhandledningar

Lärarhandledning Hälsa och välbefinnande

Här är vår lärarhandledning om temat Hälsa och välbefinnande. Materialet innehåller våra hyperlänkade filmer samt idéer på diskussionsfrågor. Även tips på artiklar och hemsidor att bekanta sig med/läsa tillsammans med eleverna samt små praktiska övningar finns med.

Lektionsförslagen passar för åk 7-9, åk 4-6 och varför inte även för äldre!

Lärarhandledning Hälsa och välbefinnande

Lärarhandledning- Lektionsförslag kopplade till pågående krig i Ukraina

Här kommer vår nya lärarhandledning för att bearbeta frågor och funderingar kring kriget i Ukraina. Materialet har en sammanfatttning på filmer utifrån olika perspektiv samt lektionsförslag framförallt ur det historiska perspektivet.

Materialet lämpar sig för åk 7-9 och gymnasiet. En lektion om asyl och om källor fungerar utmärkt för de yngre eleverna(åk 4-6).

Lärarhandledning kopplad till pågående krig i Ukraina

Lärarhandledning inför nationella proven matematik åk 6

Detta material är skapat för att bemöta elever och lärare som förbereder sig inför nationella proven. Trots att proven i sig mäter kunskaper som eleverna tagit del av under alla sina år i skolan, dvs. det är inget man på fyra veckor kan plugga in, är det faktiskt också möjligt att göra sig förberedd på vad som komma skall.

Lärarhandledning inför nationella proven matematik åk 6

Lärarhandledning Matematik inför Nationella proven åk 9

För att förenkla för både elever och lärare, har vi valt att plocka ut de filmer som vi anser passar bäst med tanke på vilka uppgifter som fanns med på de nationella proven i matematik föregående år.

Testa er matematikkunskaper med hjälp av Binogis lektioner genom att logga in eller skapa ett konto på binogi.se. Här hittar du vårt nya matematikmaterial för årskurs 9.

Lärarhandledning Medie- och informationskunnighet

När man läser fakta, ser på nyheter eller hör ett rykte, måste man fråga sig: är det här sant? Men hur vet man det?

Får man säga vad som helst i sociala medier? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och förtal? Vad säger lagen?

Här är en lärarhandledning som stödjer målen i läroplanen kopplat till Medie och informationskunnighet.

Lärarhandledningen för MIK

Lärarhandledning om Globala målen, Agenda 2030

2 mars kl. 15:00 hade vi premiär för Binogi lärarhandledning för globala målen.
På Binogi vill vi förenkla för lärare att hitta i vårt stora bibliotek av lektioner. Först ut är lärarhandledningen om Globala målen från Agenda 2030. ni som missade livesändningen kan se den i efterhand YouTube.

Här kommer ni till lärarhandledningen