Lärarhandledningar

Ämnesindelade lärarhandledningar

Metodbank, handledning för lärare, lektionstips, lektionsbank.

Binogi lärarhandledning om Rymden

Sen tidernas begynnelse har himlen, stjärnorna och månen fascinerat människan. Genom tiderna har man också försökt förklara dessa fenomen och gått från myt till vetenskap.

I samband med Lgr 22 så har dock rymden som ämne förflyttats i mångt och mycket från åk 4-6 till 1-3. I denna lärarhandledning har vi fokuserat särskilt på grundskolan åk 4-6, men här finns inspiration för hela grundskolan. Våra lektioner kan gagna alla nivåer och har delats in i fem teman för att ge en översikt. Därefter följer en rad förslag på lektionsupplägg. Tid för nedräkning. 5… 4… 3… 2… 1… Mot rymden!

Rymden lärarhandledning öppnas här

Lärarhandledning Matematik inför nationella proven åk 6

Detta material är skapat för att bemöta elever och lärare som förbereder sig inför nationella proven. Trots att proven i sig mäter kunskaper som eleverna tagit del av under alla sina år i skolan, dvs. det är inget man på fyra veckor kan plugga in, är det faktiskt också möjligt att göra sig förberedd på vad som komma skall.

Matematik NP åk 6

Lärarhandledning Matematik inför nationella proven åk 9

För att förenkla för både elever och lärare, har vi valt att plocka ut de filmer som vi anser passar bäst med tanke på vilka uppgifter som fanns med på de nationella proven i matematik föregående år.

Testa er matematikkunskaper med hjälp av Binogis lektioner genom att logga in eller skapa ett konto på binogi.se.

Matematik NP åk 9

Lärarhandledning Sexualitet, samtycke och relationer

Binogis lärarhandledning för Sexualitet, samtycke och relationer.

Materialet innehåller ämnesfilmer uppdelade efter teman, lektionsupplägg samt exempel på externt material. Handledningen är anpassad för åk 4-6, åk 7-9 och gymnasiet.

Handledingen utgår från läroplanen Lgr22.

Sexualitet, samtycke och relationer

Lärarhandledning Medie- och informationskunnighet

När man läser fakta, ser på nyheter eller hör ett rykte, måste man fråga sig: är det här sant? Men hur vet man det?

Får man säga vad som helst i sociala medier? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och förtal? Vad säger lagen?

Här är en lärarhandledning som stödjer målen i läroplanen kopplat till Medie och informationskunnighet.

Medie- och informationskunnighet
Binogis lärarhandledningen för Medie- och informationskunnighet (MIK)

Lärarhandledning Demokrati och val

Binogis lärarhandledning underlättar arbetet med val, valprocesser och demokrati.

Vi har i denna handledning främst fokuserat på SO-ämnena. Binogi har en rad med filmer inom kunskapsområdet och i denna presentation har vi först samlat dessa i fem olika frågor/teman för att ge en översikt, sedan följer en rad förslag på lektionsupplägg. Handledningen är framförallt anpassad för åk 4-6, åk 7-9.

Handledningen utgår från läroplanen Lgr22.

Val och demokrati

Lärarhandledning Hälsa och välbefinnande

Binogis lärarhandledning på temat Hälsa och välbefinnande. Materialet innehåller länkar till ämnesfilmer samt förslag på diskussionsfrågor. Även tips på artiklar och hemsidor att läsa tillsammans med eleverna samt praktiska övningar.

Handledningen är anpassad för åk 4-6, åk 7-9 och gymnasiet.

Handledningen utgår från läroplanen Lgr22.

Hälsa och välbefinnande

Lärarhandledning- Krig och konflikter

Binogis lärarhandledning för att arbeta med frågor kring krig och konflikter. Materialet har en sammanfatttning på filmer utifrån olika perspektiv samt lektionsförslag. Innehåller framförallt material från ämnet historia.

Handledningen är anpassad för åk 7-9 och gymnasiet. En lektion om asyl och om källor fungerar för de yngre eleverna åk 4-6.

Handledningen utgår från läroplanen Lgr22.

Krig och konflikter
Binogis lärarhandledningen med lektionsförslag kopplade till pågående krig i Ukraina

Stöd för lärare åk F-3

Även om verktyget är ett pedagogiskt digitalt läromedel fokuserat på det centrala innehållet i läroplanen åk 4-9, finns det inget som säger att det inte även kan gynna en vetgirig elev i åk 2. Och framförallt gynna dig och din undervisning.

Hur du använder verktyget med just din klass är beroende på vilken nivå eleverna är på och vilket ämne ni jobbar i. Ibland kan det behövas anpassning, i denna handledning får du handfasta tips.

Öppna handledningen för F-3

Lärarhandledning om De Globala målen - agenda 2030

I september 2015 beslutade FN om ett antal gemensamma mål under namnet “Agenda 2030”, och det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.  Agenda 2030 är ingen lag, utan ett dokument som länderna frivilligt har skrivit under. Ansvaret för att nå målen ligger på respektive regering i samtliga FN-länder, men vi har alla ett ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför. Det finns 17 stycken mål. På Binogi vill vi förenkla för lärare att hitta i vårt stora bibliotek av lektioner som passar till undervisning kring de Globala målen från Agenda 2030.

De Globala målen - Agenda 2030