Här hittar du lärarhandledningar, lärarplaneringar och lektionstips som kopplar till Binogis digital, multimodala och flerspråkiga läromedel. Lärarhandledningarna kan du använda som inspiration till din lektionsplanering.

Lärarhandledning Valet 2022

Här är Binogis lärarhandledning för att underlätta arbetet med val, valprocesser och demokrati i klassrummet.

Handledningen utgår givetvis från Lgr22, den nya läroplanen.

Vi har i denna handledning främst fokuserat på SO-ämnena. Binogi har en rad med filmer inom kunskapsområdet och i denna presentation har vi först samlat dessa i fem olika frågor/teman för att ge en översikt, sedan följer en rad förslag på lektionsupplägg.

Lärarhandledning om Valet 2022

Lärarhandledning Sexualitet, samtycke och relationer

Här finner ni vår lärarhandledning för att bearbeta temat sexualitet, samtycke och relationer.

Vi vill gärna underlätta ert arbete med lektionsmaterial och lektionstips.

Materialet innehåller olika avsnitt som lämpar sig för åk 4-6, 7-9 och gymnasiet. Materialet tar utgångspunkt i nya läroplanen, Lgr22.

Lärarhandledning för Sexualitet, samtycke och relation

Lärarhandledning Hälsa och välbefinnande

Här är vår lärarhandledning om temat Hälsa och välbefinnande. Materialet innehåller våra hyperlänkade filmer samt idéer på diskussionsfrågor. Även tips på artiklar och hemsidor att bekanta sig med/läsa tillsammans med eleverna samt små praktiska övningar finns med.

Lektionsförslagen passar för åk 7-9, åk 4-6 och varför inte även för äldre!

Lärarhandledning Hälsa och välbefinnande

Lärarhandledning- Lektionsförslag kopplade till pågående krig i Ukraina

Här kommer vår nya lärarhandledning för att bearbeta frågor och funderingar kring kriget i Ukraina. Materialet har en sammanfatttning på filmer utifrån olika perspektiv samt lektionsförslag framförallt ur det historiska perspektivet.

Materialet lämpar sig för åk 7-9 och gymnasiet. En lektion om asyl och om källor fungerar utmärkt för de yngre eleverna(åk 4-6).

Lärarhandledning kopplat till i Ukraina

Lärarhandledning inför nationella proven matematik åk 6

Detta material är skapat för att bemöta elever och lärare som förbereder sig inför nationella proven. Trots att proven i sig mäter kunskaper som eleverna tagit del av under alla sina år i skolan, dvs. det är inget man på fyra veckor kan plugga in, är det faktiskt också möjligt att göra sig förberedd på vad som komma skall.

Lärarhandledning matematik åk 6

Lärarhandledning Matematik inför åk 9

För att förenkla för både elever och lärare, har vi valt att plocka ut de filmer som vi anser passar bäst med tanke på vilka uppgifter som fanns med på de nationella proven i matematik föregående år.

Testa er matematikkunskaper med hjälp av Binogis lektioner genom att logga in eller skapa ett konto på binogi.se.

Lärarhandledning Matematik åk9

Lärarhandledning Medie- och informationskunnighet

När man läser fakta, ser på nyheter eller hör ett rykte, måste man fråga sig: är det här sant? Men hur vet man det?

Får man säga vad som helst i sociala medier? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och förtal? Vad säger lagen?

Här är en lärarhandledning som stödjer målen i läroplanen kopplat till Medie och informationskunnighet.

Lärarhandledningen för MIK

Lärarhandledningen om Globala målen - agenda 2030

I september 2015 beslutade FN om ett antal gemensamma mål under namnet “Agenda 2030”, och det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.  Agenda 2030 är ingen lag, utan ett dokument som länderna frivilligt har skrivit under. Ansvaret för att nå målen ligger på respektive regering i samtliga FN-länder, men vi har alla ett ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför. Det finns 17 stycken mål. På Binogi vill vi förenkla för lärare att hitta i vårt stora bibliotek av lektioner som passar till undervisning kring de Globala målen från Agenda 2030.

Lärarhandledning för Globala målen