Utbildningar & workshops med Binogi

Vi på Binogi erbjuder inom ramen för Språkprojektet en rad utbildningar för pedagoger. Utbildningarna är, om inget annat sägs, webinars och de är kostnadsfria.

Anmäl er till utbildningarna här

Varmt välkommen till inspiration och utbildning med Binogi

Verktygslåda för arbetet med Sexualitet, samtycke och relationer Vi är stolta över vårt material inom sexualitet, samtycke och relationer som vi har arbetat fram i samarbete med bland annat RFSU och GAPF. Nu har vi även inkluderat material från UR Play i vår lärarhandledning om SSR.

Nu får du möta lärare och producenter bakom materialet, både från Binogi och UR, hör hur vi har tänkt när vi skapade materialet och få inspiration kring hur ni kan använda det i ert klassrum och i det kollegiala lärandet.

Tid, plats och anmälan
Datum: Torsdag 11 april
Plats: Digitalt via Zoom
Tid: Kl.15.05-16.00

Målgrupp: Lärare, elevhälsan, utvecklingsledare och alla som är intresserade.

Anmälan Anmäl dig till inspirationstillfället här.

Varmt välkommen att sprida denna inbjudan till intresserade inom din organisation.

Anmäl dig till inspirationstillfället

Grundutbildning

Kom igång med Binogi! Uppstart och introduktion till Binogi med fokus på elev- och lärardelen, samt inloggningsförfarande

Målgrupp: Pedagoger som ska använda Binogi i undervisningen Tidsåtgäng: ca 1 timme

Anmäl er här

Fördjupningsutbildning

Fokus på pedagogik och didaktik, samt hur du som lärare kan få ut ännu mer av att använda Binogi i klassrummet.

Målgrupp: Pedagoger som är igång och arbetar med Binogi i klassrummet Tidsåtgång: ca 1 timme

Anmäl er här

Binogi och språkförstärkande arbete

Med utgång ifrån Binogis filmer, genrepedagogik och cirkelmodellen går vi igenom hur du kan arbeta på ett språkförstärkande sätt.

Målgrupp: Pedagoger som är igång och arbetar med Binogi i klassrummet Tidsåtgång: ca 1 timme

Anmäl er här

Inriktning Modersmålslärare/
Studiehandledare

Arbetssätt och metoder för att jobba med Binogi som modersmålslärare och/eller studiehandledare.

Målgrupp: Pedagoger som är igång och arbetar med Binogi i klassrummet Tidsåtgång: 1 - 1 1/2 timme

Anmäl er här

Binogi och specialpedagogik

Hur kan vi arbeta med Binogi på ett kompensatorisk och inkluderade sätt med specialpedagogiska metoder

Målgrupp: För specialpedagoger, men passar alla pedagoger Tidsåtgång: 1 tim

Anmäl er här

Tematiska workshops

Exempel: Sexualitet, samtycke och relationer, MIK, Demokrati, Agenda 2030 - De globala målen, Hälsa. Vi skräddarsyr efter önskemål.

Målgrupp: Pedagoger Tidsåtgång: ca 1 - 1 1/2 timme

Anmäl er här

Binogi som en resurs för skolbiblioteket

Lässtrategier, källkritik och MIK med mera

Målgrupp:För bibliotekarier och andra som jobbar med dessa frågor Tidsåtgång: ca 1 tim

Anmäl er här

Binogi och undervisning i de moderna språken

På Binogi har vi de största moderna språken som översättningar - Tyska, Spanska och Franska. Workshop hur en kan använda sig av översättningarna och även jobba ämnesövergripande

Målgrupp: För språklärare Tidsåtgång:ca 45 min

Anmäl er här

Språkprojektet och forskning

Utbildning om Binogis forskningsprojekt med fokus på hur vi använder forskningen för att utveckla vårt material.

Målgrupp: För rektorer, utvecklingsledare, forskingsansvariga mfl. Tidsåtgång: 1 tim

Anmäl er här