Välkommen till Binogi

den digitala vägen till lärande

Kom igång

Nu heter vi Binogi!

Nu heter vi Binogi precis som vårt varumärke utomlands. För att vi ska ha samma namn i alla länder, vill vi heta Binogi även i Sverige. Vi tycker själva om att säga “bi-no-gi”. Så vitt vi vet, så betyder namnet ingenting alls - inte på något språk.

Påverkar namnbytet dig som användare? Inte så mycket. Du kommer visserligen att stöta på vårt nya namn i all vår kommunikation, till exempel på Youtube och sociala medier. Men du behöver inte göra något själv. Jo förresten, säg gärna ”bi-no-gi” några gånger, så kommer du ihåg namnet och kommer kanske att gilla det lika mycket som vi.

Binogi och distansundervisning

Alla erfarenheter från distansundervisning talar samma språk - på det stora hela klarar elever och lärare distansundervisning ganska bra, men man saknar sina kompisar och kollegor. De digitala verktygen hjälper ofta till att skapa struktur. En viktig faktor eftersom de elever som behöver extra hjälp med ramar i klassrummet, behöver ännu mera hjälp med detta när de arbetar hemma.

Här följer några tips för Binogi och distansundervisning:

  1. För att kunna stötta elevens progression i studierna hemma är det viktigt att du delar uppgifter. När du delar en uppgift kan du nämligen se statistik och hur väl eleven svarar på frågorna i quizen.
  2. Variera genom att titta på filmen tillsammans, individuellt eller parvis. Den tillhörande quizen ger både läraren och eleven en direkt återkoppling på att eleven har förstått filmen.
  3. Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz finns på olika språk.
  4. Till varje film finns begrepp och en innehållstext. Arbeta med dessa i helklass eller parvis antingen före filmen för att skapa förförståelse eller efter filmvisning för bearbetning av innehållet.

Du kan läsa mer om distansundervisning och Binogi samt få tips från verksamma i skolan här: Studi skapar struktur i skolan

Fler instruktioner om hur du använder Binogi finns här: Studi - Användarguider

För övriga tips om distansundervisning hänvisar vi till www.skolahemma.se

Vad är Binogi?

Binogi består av korta animerade filmer. Komplicerade sammanhang förklaras enkelt, roligt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå. Till de flesta filmerna finns quiz i tre svårighetsgrader. Frågorna sporrar eleverna att på ett lekfullt sätt nå kunskapsmålen, samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande.

Det finns lektioner i 13 olika ämnen; Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion, Engelska, Teknik, Hem- och konsumentkunskap, samt Idrott och hälsa.

Undervisa med Binogi

Animerade ämnesfilmer

Filmerna är Binogis hjärta. Komplicerade sammanhang förklaras enkelt, roligt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå.

Quiz på tre svårighetsnivåer

Till varje ämnesfilm hör quiz i tre svårighetsgrader. Frågorna sporrar eleverna att på ett lekfullt sätt nå kunskapsmålen, samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande. För varje besvarat quiz samlar eleverna poäng, vilket är ett roligt och engagerande sätt att få nya kunskaper.

Elever

Lärare

Föräldrar

Kommuner

Världen

Hos Binogi står ditt lärande i fokus

Du lär dig mer och snabbare om du har kul. Filmer med handling, rörliga bilder och tydliga förklaringar gör att du minns bättre vad du just lärt dig. Har du lätt att lära? Eller känns skolan seg? Har du ett annat modersmål än svenska? Binogi är gjort för just dig!

"Binogi har förenklat svåra teman för mig genom att sammanfatta allt viktigt i en film. Dessutom förklarar Binogi svåra begrepp och ger mig bättre förståelse för helheten av olika teman i skolan"

Mais Joubsen, Elev, 15 år
Ryaskolan, Göteborg

Vi hjälper dig att hjälpa dina elever

Vi sätter, precis som du, elevernas lärande i centrum. Tillsammans kan vi lyfta alla elevers prestationer. Våra filmer skapas av erfarna ämnesexperter, professionella manusförfattare, innovativa animatörer och skolade röstskådespelare. Materialet förenklar även din planering och sparar tid. Tillsammans kan vi skapa en skola för alla.

"Binogi gör kunskap mer lättillgänglig för fler elever, vilket ökar deras motivation. Binogi utvecklas efter användarbehovet och tar fasta på vad jag som lärare tycker, vilket gör det till väldigt användbart."

Hanna Einebrandt, Pedagog
Södra Skolan, Härjedalen

Lär dig tillsammans med ditt barn

Med Binogi kan du som förälder stötta ditt barns lärande och få bättre inblick i skolarbetet. Tillsammans kan ni se alla lektioner på dator, läsplatta eller mobil. Våra lärorika filmer och quiz finns på många olika språk. Det underlättar för dig som pratar annat språk än svenska.

"Tack för en fantastisk och kraftfull tjänst! Lättillgängligt innehåll som ger oss både aha-upplevelser, skratt och bättre skolresultat. Fortsätt göra oss gladare och smartare!"

Linda Högstedt, Förälder

Skola för alla från första dagen

I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever. Vårt gemensamma mål är ett mångspråkigt, multimodalt lärande; en jämlik och inkluderande skola för alla från första dagen.

"Att få lyckas i skolan är en demokratisk förutsättning. En lyckad skolgång fungerar som skyddsfaktor för barn och elever. Med hjälp av Binogi ges alla elever på Lidingö möjlighet att lyckas oavsett bakgrund."

Daniel Broman, Förvaltningschef
Lidingö stad

Alla barn har rätt till en bra utbildning

Vårt arbete för en inkluderande och jämlik utbildning med hög kvalitet sträcker sig utöver Sveriges gränser. Vi och vårt systerföretag Binogi verkar bland annat i Sverige, Tyskland, Kanada och Tanzania - med samma grundtanke trots olika förutsättningar och utmaningar.

Bra utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. I FNs globala mål 4 ingår att ”säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. Ett mål som vi helhjärtat ställer upp på och dagligen verkar för.

Befintliga språk

Svenska

Engelska

Arabiska

Somaliska

Tigrinska

Dari

Finska

Språk som översätts just nu

Spanska

Franska

Tyska

Thailändska

Pedagogiskt och flerspråkigt lektionsmaterial

Se filmerna på dator, läsplatta eller mobiltelefon.
Titta själv, med en kompis eller tillsammans i klassen.

Delbarhet

Biologisk hållbar utveckling

Vad är demokrati?

Från Aristoteles till klassisk fysik

Vattnets kretslopp

Stress och stresshantering

Skola för alla från första dagen

Binogi är en idéburen organisation. Genom Språkprojektet och med forskning som stöd vill vi forma ett hållbart, inspirerande och inkluderande lärande. Vi driver forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet tillsammans med fler än 90 svenska kommuner, och forskare vid Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt nu med Turun yliopisto. Detta för att alla – även nyanlända – ska lyckas i skolan.Läromedel & verktyg

Lektionsmaterial skapat av ämnesexperter, pedagoger och animatörer.

Översättningar i tal och undertexter på flera olika språk.

Hastigheten på filmerna kan anpassas efter behov.

Språkprojektet

Lika bra för nyanlända som för svenskspråkiga.

Behovsanpassad implementering och support.

Nätverk, kunskapsutbyte och samverkan med erkända forskare.

Sagt om Binogi

"Binogi har gett mig möjligheten att på ett bättre och enklare sätt anpassa och variera min undervisningen till alla mina elever. Eleverna tycker om att använda Binogi, och jag som lärare ser en snabbare och större kunskapsinhämtning, framförallt hos mina andraspråkselever."

Angelica Lundin

Förstelärare i Ma/NO

Ryaskolan, Göteborg

"Binogi är ett mycket bra verktyg för alla elever, inte bara för nyanlända. Specialpedagoger och speciallärare som jag träffar lovordar verktyget då det ger eleverna möjlighet till både visuellt och auditivt stöd. Dessutom kan eleverna förbereda sig och repetera när och hur ofta de själva vill."

Mikael Bäcklund

Teamchef för Språkutvecklingsteamet och Skoldatateket

Helsingborg

"Under tre år har Region Kronoberg jobbat aktivt med att implementera Binogi. Resultatet är att alla skolor från mellanstadiet och uppåt har tillgång till verktyget och användningen är högre än våra förväntningar. Det finns lärare som säger: 'ta bort allt annat om ni måste, bara jag får behålla Binogi'."

Åke Sjöberg

IT-pedagog

Region Kronoberg

Samarbeten & finansiering

Tillsammans med våra samarbetspartner skapar vi nya möjligheter. Språkprojektet medfinansieras av sina medverkande kommuner, och av Vinnovas satsning Digitalisering för framtidens lärande.

Studi Sverige är medlem i branschorganisationen Swedish Edtech.

Har du en idé som du vill samverka kring?