Välkommen till Binogi

den digitala vägen till lärande

Nyhetsbrev

Få inspiration, inbjudningar till föreläsningar och andra nyheter rakt in i mailboxen. Nyhetsbrev kommer ungefär en gång i månaden. Missa inget, anmäl dig nu!

Anmälan för nyhetsbrev

Vad är Binogi?

Binogi är ett multimodalt digitalt läromedel baserat på det centrala innehållet i skolans Läroplan årskurs 4-9.

Animerade ämnesfilmer förklarar koncept, fakta och sammanhang med tydliga exempel och med karaktärer som eleverna kan relatera till.

Över 1250 ämnesfilmer täcker 13 skolämnen;

Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion, Engelska, Teknik, Hem- och konsumentkunskap, samt Idrott och hälsa.

Materialet innehåller även quiz, begrepp och manustext. Lärare kan följa elevens lärande genom att dela ut uppgifter och se statistik.

Undervisa med Binogi

Befintliga språk

language

Svenska

language

Engelska

language

Arabiska

language

Somaliska

language

Tigrinska

language

Dari

language

Finska

language

Spanska

language

Franska

language

Tyska

language

Thailändska

language

Ukrainska

language

Polska

language

Turkiska

language

Ryska

Animerade ämnesfilmer

Animation och storytelling är Binogis hjärta. Komplicerade sammanhang förklaras enkelt, roligt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå innehållet.

Självrättande quiz på tre svårighetsnivåer

Quiz sporrar eleverna att på ett lekfullt sätt nå kunskapsmålen och stimulerar till självständigt lärande. Varje quizfråga ger eleven en direkt återkoppling om svaret var rätt eller fel.

För varje besvarat quiz samlar eleverna poäng, vilket är ett roligt och engagerande sätt att få nya kunskaper.

Pedagogiskt och flerspråkigt lektionsmaterial

Se filmerna på dator, läsplatta eller mobiltelefon.
Titta själv, med en vårdnadshavare eller tillsammans i klassen.

Delbarhet

Delbarhet

Biologisk hållbar utveckling

Biologisk hållbar utveckling

Vad är demokrati?

Vad är demokrati?

Från Aristoteles till klassisk fysik

Från Aristoteles till klassisk fysik

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp

Stress och stresshantering

Stress och stresshantering

Träna inför nationella proven i matematik åk 6 och åk 9

När de nationella proven närmar sig ser vi att aktiviteten på Binogis webbsida ökar. För att förenkla för både elever och lärare, har vi valt att plocka ut de filmer som vi anser passar bäst med tanke på vilka uppgifter som fanns med på de nationella proven i matematik föregående år.

Testa er matematikkunskaper med hjälp av Binogis lektioner genom att logga in eller skapa ett konto på binogi.se.

Här hittar ni våra lärarhandledningar

Skola för alla från första dagen

Binogi är en idéburen organisation. Genom Språkprojektet och med forskning som stöd vill vi forma ett hållbart, inspirerande och inkluderande lärande. Vi driver forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet tillsammans med fler än 90 svenska kommuner, och forskare vid Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt nu med Turun yliopisto. Detta för att alla – även nyanlända – ska lyckas i skolan.Läromedel & verktyg

Lektionsmaterial skapat av ämnesexperter, pedagoger och animatörer.

Översättningar i tal och undertexter på flera olika språk.

Hastigheten på filmerna kan anpassas efter behov.

Språkprojektet

Lika bra för nyanlända som för svenskspråkiga.

Behovsanpassad implementering och support.

Nätverk, kunskapsutbyte och samverkan med erkända forskare.

Sagt om Binogi

"Binogi har gett mig möjligheten att på ett bättre och enklare sätt anpassa och variera min undervisningen till alla mina elever. Eleverna tycker om att använda Binogi, och jag som lärare ser en snabbare och större kunskapsinhämtning, framförallt hos mina andraspråkselever."

Angelica-Lundin.jpg

Angelica Lundin

Förstelärare i Ma/NO

Ryaskolan, Göteborg

"Binogi är ett mycket bra verktyg för alla elever, inte bara för nyanlända. Specialpedagoger och speciallärare som jag träffar lovordar verktyget då det ger eleverna möjlighet till både visuellt och auditivt stöd. Dessutom kan eleverna förbereda sig och repetera när och hur ofta de själva vill."

Michael-Ba-cklund.jpg

Mikael Bäcklund

Teamchef för Språkutvecklingsteamet och Skoldatateket

Helsingborg

"Under tre år har Region Kronoberg jobbat aktivt med att implementera Binogi. Resultatet är att alla skolor från mellanstadiet och uppåt har tillgång till verktyget och användningen är högre än våra förväntningar. Det finns lärare som säger: 'ta bort allt annat om ni måste, bara jag får behålla Binogi'."

Ake-sjoberg.jpg

Åke Sjöberg

IT-pedagog

Region Kronoberg

Samarbeten & finansiering

Tillsammans med våra samarbetspartner skapar vi nya möjligheter. Språkprojektet medfinansieras av sina medverkande kommuner och huvudmän.

Binogi Sverige är medlem i branschorganisationen Swedish Edtech.

Har du en idé som du vill samverka kring?