Lär med Binogi

En skola för alla från första dagen

Europa går till val!

Mellan den 6:e och 9:e juni 2024 är det Europaparlamentsval. Alla medborgare i Europeiska unionens länder, som är medlemmar i Europaparlamentet, uppmanas att delta i valen och välja sina representanter till parlamentet.

Binogi Lärarhandledning Europavalet 2024 ger en översikt över de lektionsfilmer som finns tillgängliga hos Binogi och som är relevanta för detta ämne. Vi fokuserar inte bara på själva valet utan även på Europa och Europeiska unionen i allmänhet. Dessutom lektionsfilmer om demokrati.

Lärarhandledning Europavalet 2024

Världens största val

Indien, världens största demokrati håller val. I Indien är det fler människor som röstar i parlamentsvalen än som röstar i hela USA och EU tillsammans. 968 miljoner är röstberättigade!

Ta tillfället i akt att ta upp detta i era klassrum, och ta gärna stöd i lärarhandledningen vi har kopplat till Val och Demokrati: här finner du den.

Se lektionsfilmen om Valsystemet i Indien

Pedagogiskt och flerspråkigt lektionsmaterial

Binogi är ett multimodalt, flerspråkigt digitalt läromedel baserat på det centrala innehållet i skolans läroplan årskurs 4-9. Animerade ämnesfilmer förklarar koncept, fakta och sammanhang med tydliga exempel och med karaktärer som eleverna kan relatera till.

Över 1400 ämnesfilmer täcker 13 skolämnen; Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion, Engelska, Teknik, Hem- och konsumentkunskap, samt Idrott och hälsa.

Materialet innehåller även quiz, begrepp och manustext på flera språk. Lärare kan följa elevens lärande genom att dela ut uppgifter och se statistik. Se filmerna på dator, läsplatta eller mobiltelefon. Titta själv, med en vårdnadshavare eller tillsammans i klassen.

Samtycke

Samtycke

Biologisk hållbar utveckling

Biologisk hållbar utveckling

Vad är demokrati?

Vad är demokrati?

Ränta på ränta

Ränta på ränta

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp

Stress och stresshantering

Stress och stresshantering

Nyhetsbrev

Få inspiration, inbjudningar till föreläsningar och andra nyheter rakt in i mailboxen. Nyhetsbrev kommer ungefär en gång i månaden. Missa inget, anmäl dig nu!

Anmälan för nyhetsbrev

Befintliga språk

language

Svenska

language

Engelska

language

Arabiska

language

Somaliska

language

Tigrinska

language

Dari

language

Finska

language

Spanska

language

Franska

language

Tyska

language

Thailändska

language

Ukrainska

language

Polska

language

Turkiska

language

Ryska

Lärare
Lärare
Elever
Elever
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare
Huvudmän
Huvudmän
Världen
Världen

Vi hjälper dig att hjälpa dina elever

Vi sätter, precis som du, elevernas lärande i centrum. Tillsammans kan vi lyfta alla elevers prestationer. Våra filmer skapas av erfarna ämnesexperter, professionella manusförfattare, innovativa animatörer och skolade röstskådespelare. Materialet förenklar även din planering och sparar tid. Tillsammans kan vi skapa en skola för alla.

"Binogi gör kunskap mer lättillgänglig för fler elever, vilket ökar deras motivation. Binogi utvecklas efter användarbehovet och tar fasta på vad jag som lärare tycker, vilket gör det till väldigt användbart."

Hanna_einebrandt.jpg

Hanna Einebrandt, Pedagog
Södra Skolan, Härjedalen

Hos Binogi står ditt lärande i fokus

Du lär dig mer och snabbare om du har kul. Filmer med handling, rörliga bilder och tydliga förklaringar gör att du minns bättre vad du just lärt dig. Har du lätt att lära? Eller känns skolan seg? Har du ett annat modersmål än svenska? Binogi är gjort för just dig!

"Binogi har förenklat svåra teman för mig genom att sammanfatta allt viktigt i en film. Dessutom förklarar Binogi svåra begrepp och ger mig bättre förståelse för helheten av olika teman i skolan"

Mais-Jaobsen.jpg

Mais Joubsen, Elev, 15 år
Ryaskolan, Göteborg

Lär dig tillsammans med ditt barn

Med Binogi kan du som vårdnadshavare stötta ditt barns lärande och få bättre inblick i skolarbetet. Tillsammans kan ni se alla lektionsfilmer på dator, läsplatta eller mobil. Våra lärorika filmer och quiz finns på många olika språk. Det underlättar för dig som pratar annat språk än svenska.

"Tack för en fantastisk och kraftfull tjänst! Lättillgängligt innehåll som ger oss både aha-upplevelser, skratt och bättre skolresultat. Fortsätt göra oss gladare och smartare!"

Linda-Ho-gstedt.jpg

Linda Högstedt, Förälder

Skola för alla från första dagen

I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever. Vårt gemensamma mål är ett mångspråkigt, multimodalt lärande; en jämlik och inkluderande skola för alla från första dagen.

"Att få lyckas i skolan är en demokratisk förutsättning. En lyckad skolgång fungerar som skyddsfaktor för barn och elever. Med hjälp av Binogi ges alla elever på Lidingö möjlighet att lyckas oavsett bakgrund."

danielbroman.jpg

Daniel Broman, Förvaltningschef
Lidingö stad

Alla barn har rätt till en bra utbildning

Vårt arbete för en inkluderande och jämlik utbildning med hög kvalitet sträcker sig utöver Sveriges gränser. Vi och vårt systerföretag Binogi verkar bland annat i Sverige, Tyskland, Kanada och Tanzania - med samma grundtanke trots olika förutsättningar och utmaningar.

Bra utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. I FNs globala mål 4 ingår att ”säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. Ett mål som vi helhjärtat ställer upp på och dagligen verkar för.

Skola för alla från första dagen

Binogi är en idéburen organisation. Genom Språkprojektet och med forskning som stöd vill vi forma ett hållbart, inspirerande och inkluderande lärande. Vi driver forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet tillsammans med fler än 90 svenska kommuner, och forskare vid Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt nu med Turun yliopisto. Detta för att alla – även nyanlända – ska lyckas i skolan.Läromedel & verktyg

Lektionsmaterial skapat av ämnesexperter, pedagoger och animatörer.

Översättningar i tal och undertexter på flera olika språk.

Hastigheten på filmerna kan anpassas efter behov.

13 ämnen, över 1400 lektioner

Språkprojektet

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Lika bra för nyanlända som för svenskspråkiga.

Behovsanpassad implementering och support.

Nätverk, kunskapsutbyte och samverkan med erkända forskare.

Samarbeten & finansiering

Tillsammans med våra samarbetspartner skapar vi nya möjligheter. Språkprojektet medfinansieras av sina medverkande kommuner och huvudmän.

Binogi Sverige är medlem i branschorganisationen Swedish Edtech.

Har du en idé som du vill samverka kring?