Välkommen till Binogi

den digitala vägen till lärande

Binogis hälsokalender - nedräkning till jullovet!

Bakom varje lucka finns en film och diskussionsfråga utifrån temat hälsa. Vi på Binogi har valt att ha temat hälsa för att vi tycker att det är så viktigt. Vi tror att det är viktigt för alla men kanske extra viktigt när man är ung. Hälsobegreppet är stort och brett. Kalendern kommer innehålla filmer om motion, sömn och kost, men också om våra behov av sociala sammanhang samt att kunna påverka vår omgivning för att ha en god hälsa.

Du behöver ingen licens för att titta på lektionsfilmerna bakom luckorna. Skapa ett konto eller logga in som vanligt på binogi.se.

I december släpper vi dessa lektionsfilmer fritt för alla, så du kan använda länken som finns bakom varje lucka och titta via vår webbplats istället, på så vis får du tillgång till fler språk och quiz.

Sprid gärna vår hälsokalender till flera, så att fler lär sig om detta viktiga tema!

Varma hälsningar, //Teamet på Binogi

Länk till registrering 👉 Binogi hälsokalender

Vad är Binogi?

Binogi består av korta animerade filmer. Komplicerade sammanhang förklaras enkelt, roligt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå. Till de flesta filmerna finns quiz i tre svårighetsgrader. Frågorna sporrar eleverna att på ett lekfullt sätt nå kunskapsmålen, samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande.

Det finns lektioner i 13 olika ämnen; Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion, Engelska, Teknik, Hem- och konsumentkunskap, samt Idrott och hälsa.

Undervisa med Binogi

Befintliga språk

language

Svenska

language

Engelska

language

Arabiska

language

Somaliska

language

Tigrinska

language

Dari

language

Finska

language

Spanska

language

Franska

language

Tyska

language

Thailändska

language

Ukrainska

language

Polska

language

Turkiska

language

Ryska

Animerade ämnesfilmer

Filmerna är Binogis hjärta. Komplicerade sammanhang förklaras enkelt, roligt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå.

Quiz på tre svårighetsnivåer

Till varje ämnesfilm hör quiz i tre svårighetsgrader. Frågorna sporrar eleverna att på ett lekfullt sätt nå kunskapsmålen, samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande. För varje besvarat quiz samlar eleverna poäng, vilket är ett roligt och engagerande sätt att få nya kunskaper.

Pedagogiskt och flerspråkigt lektionsmaterial

Se filmerna på dator, läsplatta eller mobiltelefon.
Titta själv, med en kompis eller tillsammans i klassen.

Delbarhet

Delbarhet

Biologisk hållbar utveckling

Biologisk hållbar utveckling

Vad är demokrati?

Vad är demokrati?

Från Aristoteles till klassisk fysik

Från Aristoteles till klassisk fysik

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp

Stress och stresshantering

Stress och stresshantering
Elever
Elever
Lärare
Lärare
Föräldrar
Föräldrar
Huvudmän
Huvudmän
Världen
Världen

Hos Binogi står ditt lärande i fokus

Du lär dig mer och snabbare om du har kul. Filmer med handling, rörliga bilder och tydliga förklaringar gör att du minns bättre vad du just lärt dig. Har du lätt att lära? Eller känns skolan seg? Har du ett annat modersmål än svenska? Binogi är gjort för just dig!

"Binogi har förenklat svåra teman för mig genom att sammanfatta allt viktigt i en film. Dessutom förklarar Binogi svåra begrepp och ger mig bättre förståelse för helheten av olika teman i skolan"

Mais-Jaobsen.jpg

Mais Joubsen, Elev, 15 år
Ryaskolan, Göteborg

Vi hjälper dig att hjälpa dina elever

Vi sätter, precis som du, elevernas lärande i centrum. Tillsammans kan vi lyfta alla elevers prestationer. Våra filmer skapas av erfarna ämnesexperter, professionella manusförfattare, innovativa animatörer och skolade röstskådespelare. Materialet förenklar även din planering och sparar tid. Tillsammans kan vi skapa en skola för alla.

"Binogi gör kunskap mer lättillgänglig för fler elever, vilket ökar deras motivation. Binogi utvecklas efter användarbehovet och tar fasta på vad jag som lärare tycker, vilket gör det till väldigt användbart."

Hanna_einebrandt.jpg

Hanna Einebrandt, Pedagog
Södra Skolan, Härjedalen

Lär dig tillsammans med ditt barn

Med Binogi kan du som förälder stötta ditt barns lärande och få bättre inblick i skolarbetet. Tillsammans kan ni se alla lektioner på dator, läsplatta eller mobil. Våra lärorika filmer och quiz finns på många olika språk. Det underlättar för dig som pratar annat språk än svenska.

"Tack för en fantastisk och kraftfull tjänst! Lättillgängligt innehåll som ger oss både aha-upplevelser, skratt och bättre skolresultat. Fortsätt göra oss gladare och smartare!"

Linda-Ho-gstedt.jpg

Linda Högstedt, Förälder

Skola för alla från första dagen

I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever. Vårt gemensamma mål är ett mångspråkigt, multimodalt lärande; en jämlik och inkluderande skola för alla från första dagen.

"Att få lyckas i skolan är en demokratisk förutsättning. En lyckad skolgång fungerar som skyddsfaktor för barn och elever. Med hjälp av Binogi ges alla elever på Lidingö möjlighet att lyckas oavsett bakgrund."

danielbroman.jpg

Daniel Broman, Förvaltningschef
Lidingö stad

Alla barn har rätt till en bra utbildning

Vårt arbete för en inkluderande och jämlik utbildning med hög kvalitet sträcker sig utöver Sveriges gränser. Vi och vårt systerföretag Binogi verkar bland annat i Sverige, Tyskland, Kanada och Tanzania - med samma grundtanke trots olika förutsättningar och utmaningar.

Bra utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. I FNs globala mål 4 ingår att ”säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. Ett mål som vi helhjärtat ställer upp på och dagligen verkar för.

Skola för alla från första dagen

Binogi är en idéburen organisation. Genom Språkprojektet och med forskning som stöd vill vi forma ett hållbart, inspirerande och inkluderande lärande. Vi driver forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet tillsammans med fler än 90 svenska kommuner, och forskare vid Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt nu med Turun yliopisto. Detta för att alla – även nyanlända – ska lyckas i skolan.Läromedel & verktyg

Lektionsmaterial skapat av ämnesexperter, pedagoger och animatörer.

Översättningar i tal och undertexter på flera olika språk.

Hastigheten på filmerna kan anpassas efter behov.

Språkprojektet

Lika bra för nyanlända som för svenskspråkiga.

Behovsanpassad implementering och support.

Nätverk, kunskapsutbyte och samverkan med erkända forskare.

Sagt om Binogi

"Binogi har gett mig möjligheten att på ett bättre och enklare sätt anpassa och variera min undervisningen till alla mina elever. Eleverna tycker om att använda Binogi, och jag som lärare ser en snabbare och större kunskapsinhämtning, framförallt hos mina andraspråkselever."

Angelica-Lundin.jpg

Angelica Lundin

Förstelärare i Ma/NO

Ryaskolan, Göteborg

"Binogi är ett mycket bra verktyg för alla elever, inte bara för nyanlända. Specialpedagoger och speciallärare som jag träffar lovordar verktyget då det ger eleverna möjlighet till både visuellt och auditivt stöd. Dessutom kan eleverna förbereda sig och repetera när och hur ofta de själva vill."

Michael-Ba-cklund.jpg

Mikael Bäcklund

Teamchef för Språkutvecklingsteamet och Skoldatateket

Helsingborg

"Under tre år har Region Kronoberg jobbat aktivt med att implementera Binogi. Resultatet är att alla skolor från mellanstadiet och uppåt har tillgång till verktyget och användningen är högre än våra förväntningar. Det finns lärare som säger: 'ta bort allt annat om ni måste, bara jag får behålla Binogi'."

Ake-sjoberg.jpg

Åke Sjöberg

IT-pedagog

Region Kronoberg

Samarbeten & finansiering

Tillsammans med våra samarbetspartner skapar vi nya möjligheter. Språkprojektet medfinansieras av sina medverkande kommuner och huvudmän.

Binogi Sverige är medlem i branschorganisationen Swedish Edtech.

Har du en idé som du vill samverka kring?