Öppna lärarhandledningar

Metodbank, handledning för lärare, lektionstips, lektionsbank.

Öppna handledningar

Lärarhandledningar för Binogis lektionsmaterial har flyttat in på insidan i Binogis plattform. Dem når du när du har en licens till Binogi, via din skola/huvudman.

Men, vi har valt ut ett antal av våra populära handledningar som alla kan nå för inspration. Lektionsfilmerna kan du, utan licens via din skola, ta del av inledningen till.

Lärarhandledning inför Nationella proven Matematik åk 9

En av våra mest uppskattade handledningar är den som förbereder elever inför Nationella proven i Matematik åk 9.

För att förenkla för både elever och lärare, har vi valt att plocka ut de filmer som vi anser passar bäst med tanke på vilka uppgifter som fanns med på de nationella proven i matematik föregående år.

Testa er matematikkunskaper med hjälp av Binogis lektioner genom att logga in eller skapa ett konto på binogi.se.

Lärarhandledningen når du här!

Lärarhandledning inför Nationella proven Matematik åk 6

Detta material är skapat för att bemöta elever och lärare som förbereder sig inför Nationella proven. Trots att proven i sig mäter kunskaper som eleverna tagit del av under alla sina år i skolan, dvs. det är inget man på fyra veckor kan plugga in, är det faktiskt också möjligt att göra sig förberedd på vad som komma skall. Proven har haft samma mall i många år i form av ett muntligt och fyra skriftliga delprov.

Materialet är uppdaterat med nya Binogi filmer januari 2023.

Lärarhandledningen når du här!
Binogis lärarhandledningen i Matematik inför Nationella proven åk 6

Lärarhandledning Sexualitet, samtycke och relationer

Binogis lärarhandledning för Sexualitet, samtycke och relationer.

Materialet innehåller ämnesfilmer uppdelade efter teman, lektionsupplägg samt exempel på externt material. Handledningen är anpassad för åk 4-6, åk 7-9 och gymnasiet.

Handledingen utgår från läroplanen Lgr22.

Lärarhandledningen når du här

Lärarhandledning Hälsa och välbefinnande

Binogis lärarhandledning på temat Hälsa och välbefinnande. Materialet innehåller länkar till ämnesfilmer samt förslag på diskussionsfrågor. Även tips på artiklar och hemsidor att läsa tillsammans med eleverna samt praktiska övningar.

Handledningen är anpassad för åk 4-6, åk 7-9 och gymnasiet.

Handledningen utgår från läroplanen Lgr22.

Lärarhandledningen når du här

Fler lärarhandledningar du når via Binogis plattform (i Lärardelen)

För dig som har en aktiv licens via din skola/huvudman och är lärare når fler lärarhandledningar i inloggat läge i Binogis lärplattform. Öppna Lärardelen när du är inloggad och titta längst ned, till vänster på sidan.

Lararhandledning-Valet-Bild.png
Binogis lärarhandledningen med lektionsförslag kopplade till pågående krig i Ukraina
Lararhandledning-Sexualitet,-samtycke-och-relationer_Binogi_Studi_Sprakprojektet.jpg
Tema-for-F-3-Binogi.jpg
Binogis lärarhandledningen för Medie- och informationskunnighet (MIK)
Lararhandledning-Globala-malen_Binogi_Studi_Sprakprojektet.jpg