Öppna lärarhandledningar

Metodbank, handledning för lärare, lektionstips, lektionsbank.

Öppna handledningar

Lärarhandledningar för Binogis lektionsmaterial har flyttat in på insidan i Binogis plattform. Dem når du när du har en licens till Binogi, via din skola/huvudman.

Men, vi har valt ut ett antal av våra populära handledningar som alla kan nå för inspiration. Lektionsfilmerna kan du, utan licens via din skola, ta del av inledningen till.

Lärarhandledning Sexualitet, samtycke och relationer

Binogis lärarhandledning för Sexualitet, samtycke och relationer. Nu uppdaterad i samverkan med URplay med länkar till material inom URs utbud inom området. Två källor, Binogi och UR som på ett fint sätt kompletterar varandra i undervisningen inom SSR.

Materialet innehåller ämnesfilmer uppdelade efter teman, lektionsupplägg samt exempel på externt material. Handledningen är anpassad för åk 4-6, åk 7-9 och gymnasiet.

Handledingen utgår från läroplanen Lgr22.

Lärarhandledningen når du här

Lärarhandledning inför Nationella proven Matematik åk 9

En av våra mest uppskattade handledningar är den som förbereder elever inför Nationella proven i Matematik åk 9.

För att förenkla för både elever och lärare, har vi valt att plocka ut de filmer som vi anser passar bäst med tanke på vilka uppgifter som fanns med på de nationella proven i matematik föregående år.

Testa er matematikkunskaper med hjälp av Binogis lektioner genom att logga in eller skapa ett konto på binogi.se.

Lärarhandledningen når du här!

Lärarhandledning Svenska som andraspråk

Binogi har under en längre tid haft lektionsfilmer som gynnat ämnet Svenska som andra språk, men inte kategoriserat dem, de flesta har legat under svenskämnet. Nu har kategorin tillförts bland ämnen och i samband med det lanserar vi denna lärarhandledning.

Då nivån på en klass inom Svenska som andra språk kan skilja oss åt, är denna lärarhandledning mer generell och nivån får anpassas av dig som pedagog. Vi är trygga med att lämna det i sveriges kompetenta lärares händer.

Lärarhandledningen når du här

Fler lärarhandledningar du når via Binogis plattform
(i Lärardelen)

För dig som har en aktiv licens via din skola/huvudman och är lärare når fler lärarhandledningar i inloggat läge i Binogis lärplattform. Öppna Lärardelen när du är inloggad och titta längst ned, till vänster på sidan.

Lararhandledning-Valet-Bild.png
Binogis lärarhandledningen med lektionsförslag kopplade till pågående krig i Ukraina
Lararhandledning-Sexualitet,-samtycke-och-relationer_Binogi_Studi_Sprakprojektet.jpg
Tema-for-F-3-Binogi.jpg
Binogis lärarhandledningen för Medie- och informationskunnighet (MIK)
Lararhandledning-Globala-malen_Binogi_Studi_Sprakprojektet.jpg
Binogi-lararhandledning-Rymden.jpg