Träna Matematik
inför Nationella Proven åk 6

Vad är syftet med Binogis lärarhandledning i matematik inför nationella proven?

Detta material är skapat för att bemöta elever och lärare som förbereder sig inför Nationella proven. Trots att proven i sig mäter kunskaper som eleverna tagit del av under alla sina år i skolan, dvs. det är inget man på fyra veckor kan plugga in, är det faktiskt också möjligt att göra sig förberedd på vad som komma skall. Proven har haft samma mall i många år i form av ett muntligt och fyra skriftliga delprov.

Materialet är uppdaterat med nya Binogi filmer januari 2023.

Ladda hem Lärarhandledningen här

Här kan du ladda ned den kompletta lärarhandledningen

Öppna PDF med handledning här

Grundläggande

Steg 1 Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2016, 2017 eller 2018. I par, ensamma eller i mindre grupper.

Steg 2 Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov. Ett roligt sätt är också att låta elever jämföra anonymiserade svar och poängsätta enligt poängsättningsmaterialet. Diskutera gärna en eller flera uppgifter i helklass!

Steg 3 Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller E-poäng och där eleven svarade fel.

Steg 4 Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2016, 2017 eller 2018 som den inte gjorde första gången. I par, ensamma eller i mindre grupper.

Steg 5 Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov. Ett roligt sätt är också att låta elever jämföra anonymiserade svar och poängsätta enligt poängsättningsmaterial. Diskutera gärna en eller flera uppgifter i helklass!

Steg 6 Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller E-poäng och där eleven svarade fel.

Steg 7 Upprepa detta med C- och D-delen.

Högre nivå

Steg 1 Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2016, 2017 eller 2018.

Steg 2 Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 3 Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller C-poäng och A-poäng och där eleven svarade fel.

Steg 4 Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2016, 2017 eller 2018 som den inte gjorde första gången.

Steg 5 Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 6 Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller C-poäng och A-poäng och där eleven svarade fel.

Steg 7 Upprepa detta med C- och D-delen.

Tips på ämnesfilmer

De här tolv filmerna på Binogi innehåller den information som var vanligast förekommande i de uppgifter som fanns på de nationella proven under åren 2016, 2017 och 2018.

De fyra räknesätten

De fyra räknesätten

Vanliga måttenheter och omvandlingar

Vanliga måttenheter och omvandlingar

Introduktion till ekvationer

Introduktion till ekvationer

Att räkna med bokstäver

Att räkna med bokstäver

Bråk-, decimal- och procentform

Bråk-, decimal- och procentform

Stapel- och kolumndiagram

Stapel- och kolumndiagram

Omkretsen av en polygon

Omkretsen av en polygon

Vinklar

Vinklar

Positionssystemet

Positionssystemet

Punktens koordinater

Punktens koordinater

Introduktion till kombinatorik

Introduktion till kombinatorik

Kopplingar Nationella proven del B

Kopplingar Nationella del B år 2016 - HÄR
Kopplingar Nationella del B år 2017 - HÄR
Kopplingar Nationella del B år 2018 - HÄR

Kopplingar Nationella del C

Kopplingar Nationella del C år 2016 - HÄR
Kopplingar Nationella del C år 2017 - HÄR
Kopplingar Nationella del C år 2018 - HÄR

Kopplingar Nationella del D

Kopplingar Nationella del D år 2016 - HÄR
Kopplingar Nationella del D år 2017 - HÄR
Kopplingar Nationella del D år 2018 - HÄR

Kopplingar Nationella del E

Kopplingar Nationella del E år 2016 - HÄR
Kopplingar Nationella del E år 2017 - HÄR
Kopplingar Nationella del E år 2018 - HÄR

Skolverkets Nationella prov Matematik åk 6 Del B

Delprov B 2016 HÄR
Delprov B 2017 HÄR
Delprov B 2018 HÄR

Skolverkets Nationella prov Matematik åk 6 Del C

Delprov C 2016 HÄR
Delprov C 2017 HÄR
Delprov C 2018 HÄR

Skolverkets Nationella prov Matematik åk 6 Del D

Delprov D 2016 HÄR
Delprov D 2017 HÄR
Delprov D 2018 HÄR

Skolverkets Nationella prov Matematik åk 6 Del E

Delprov E 2016 HÄR
Delprov E 2017 HÄR
Delprov E 2018 HÄR