Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy ("Integritetspolicy") är tillämpligt mellan Binogi Sverige AB (svb), Saltmätargatan 19, 113 59 Stockholm ("Binogi", "Vi", "Oss"), email: support@binogi.se, och dig som användare ("du") eftersom vi samlar in och hanterar av dig angiven information när du skapar ett konto på www.binogi.se ("hemsidan", "tjänsten").

1. Allmänna Bestämmelser

Genom att skapa ett konto för användande av tjänsten godkänner du denna policy enligt avsnitt 3 ("Samtycke"). Om du inte godkänner denna policy kommer du inte kunna använda tjänsten.

2. Personuppgifter

2.1. Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar levande, naturlig person, till exempel namn, e-postadress och IP-adress. Vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål följer av denna Integritetspolicy.

När du använder tjänsten samlar vi in personuppgifter för flera ändamål. För att kunna använda tjänsten måste du först läsa denna Integritetspolicy och godkänna denna.

Hanteringen av dina uppgifter följer Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (“GDPR”). Om du använder tjänsten i samband med din skola, är din skola ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter medan Binogi ansvarar för den administrativa behandlingen av dessa personuppgifter.

För ytterligare frågor, skicka ett mail till: support@binogi.se.

2.2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

I enlighet med Allmänna dataskyddsförordningens artikel 6.1. b) (om du har en licens som privat användare) och 6.1. e) (om du har en licens via din skola eller kommun) samlar vi in och använder följande personuppgifter för att tillhandahålla och behålla en effektiv och säker service:

Fullständigt namn
E-postadress
Lösenord i krypterad form
IP-adress (IP-adressen är en unik adress för en teknisk enhet, t.ex. en dator, en surfplatta eller en mobiltelefon).
ID från en Single Sign On (SSO) Provider om sådan förekommer.
När du använder tjänsten samlas också viss information automatiskt, exempelvis:

Information om hur du använder tjänsten, hur ofta du loggar du in, vilka funktioner du använder och hur du rör dig mellan olika funktioner i tjänsten. Innehåll som du publicerar, skapar, laddar upp och / eller bidrar till tjänsten. Teknisk data, som exempelvis URL-adresser som låter dig komma åt webbplatsen, din IP-adress och typen av webbläsare som du använder. Vänligen observera att vi behöver ovanstående information för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om vi inte kan samla in denna information kan vi inte tillhandahålla tjänsten.

2.3. Vad använder vi dina personuppgifter till?

För att hantera ditt konto, och kunna tillhandahålla tjänsten behöver vi behandla vissa personuppgifter

Individanpassning av tjänsten: för att ge personlig upplevelse med uppföljning, resultat och rekommendationer.

Behörighet och åtkomst: för att säkerställa att rätt person har tillgång till tjänsten och för att förhindra missbruk av tjänsten.

Support: När du kontaktar vårt supportteam kan vi samla in personuppgifter som kan behövas för att hjälpa dig och kunna komma i kontakt med dig. Vi kan också kontakta dig om de uppgifter som tillhör ditt användarkonto som du har angivit för detta ändamål.

Uppdateringar, informationsmail: för att kunna skicka meddelanden och nyheter via e-post eller andra medier; detta omfattar främst information om plattformens fortsatta utveckling.

Analys och förbättring: för att förbättra tjänsten och utveckla nya tjänster och produkter.

Att uppfylla lagkrav: för att uppfylla de skyldigheter och krav som föreskrivs i gällande lag.

2.4. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst fråga oss vilka av dina personuppgifter som innehas av oss, var dessa uppgifter har samlats in och vem dessa uppgifter vidarebefordras till. Du har rätt att få denna information utan kostnad, utan att behöva lämna någon motivering.

Du kan begära att vi korrigerar, blockerar eller raderar dina personuppgifter när som helst.

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke till vår användning av dina personuppgifter, men vänligen notera att då inte kommer kunna tillhandahålla tjänsten längre.

För att utöva ovannämnda rättigheter, eller om du har frågor angående vårt tillvägagångssätt, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska raderas, kontakta oss på vår kundchatt på Binogi.se eller på följande adress: support@binogi.se. För att säkerställa att du får ett snabbt svar, var vänlig ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, i förekommande fall, den e-postadress du använde vid registreringen.

Om du begär att vi tar bort ditt konto tar låser vi omgående kontoåtkomst och tar bort dina personuppgifter inom 90 dagar.

Du kan aktivera ditt konto igen och få tillgång till tjänsten fram tills dess att dina personuppgifter raderas. Vi gallrar regelbundet inaktiva konton så att inga personuppgifter behålls hos oss när du inte längre använder ditt konto.

Vi kommer omgående att informera dig vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av dina personuppgifter.

Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Vi kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter.

3. Samtycke

Om du klickar på "Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt integritetspolicyn och användaravtalet" och skapar en användarprofil för tjänsten, bekräftar och godkänner du härmed behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy.

4. Cookies

När du använder vår webbplats lagras så kallade “cookies” på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på din dator där vissa personliga inställningar kan sparas och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Cookies kan dock inte köra program eller överföra virus till din dator. Syftet med denna användning är att göra vår tjänst mer användarvänlig och effektiv.

Den här webbplatsen använder följande cookies:

 • Session cookies
 • Permanenta cookies
 • Tredjeparts cookies från Google Analytics

Session cookies raderas automatiskt när webbläsaren är stängd. De lagrar ett så kallat session-ID. Detta gör att du kan tilldela olika förfrågningar från din webbläsare till den delade sessionen. När du loggar av eller stänger webbläsaren raderas sessionscookies.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på cookien. I webbläsarens säkerhetsinställningar kan du när som helst ta bort permanenta cookies.

5. Rättsliga krav och skadestånd

Vi kan, i förekommande fall, tillhandahålla, lagra och använda dina personuppgifter inom EU / EES till följd av rättsliga krav eller för att upptäcka, förebygga och motverka bedrägeri och / eller annan brottslig verksamhet, för att skydda dig och andra användare, detta även i samband med en utredning, förutsatt att detta krävs enligt lag.

6. Länkar till andra hemsidor

Observera att du kan omdirigeras till andra hemsidor när du använder vår hemsida. På dessa hemsidor är behandlingen av dina personuppgifter bortom vår kontroll. Dessa hemsidors användarvillkor eller integritetspolicys kommer att behandla hur information samlas in och behandlas på hemsidorna.

7. Personuppgiftssäkerhet

 1. Fysisk säkerhet: Produktionsservrarna finns i ett låst och larmat serverrum. Serverrummet övervakas dygnet runt och har ett säkerhetssystem med separat verifikationssystem och videoövervakning. All access är loggad.
 2. Överföring och kommunikation: All kommunikation mellan våra system och användare krypteras med SSL (Secure Socket Layer).
 3. Lösenordsskydd: Inloggningsprocessen är helt krypterad, det vill säga att ingen information skickas som okrypterad text. Användarnas lösenord lagras i ett krypterat format.
 4. Inloggning och spårbarhet: Alla inloggningar och inloggningsförsök registreras med tid och IP-adress. Detta gäller för säker anslutning till servern. Efter ett visst antal misslyckade försök att logga in på servern blockeras IP-adressen.
 5. Backup: För all kritisk information på servern skapas säkerhetskopior dagligen i flera steg enligt ett rotationsschema för att säkerställa att ingen data förloras. Säkerhetskopiorna lagras säkert, på en annan plats än originaldata.
 6. Brandvägg och skydd mot skadlig kod: En brandvägg och en rad tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder begränsar fjärråtkomst och skyddar våra servrar från obehörig åtkomst samt skadlig kod, förstörelse och modifiering.

8. Övriga bestämmelser

 1. Ägarbyte Om ägarna till vårt företag ändras kan vi överföra dina uppgifter och användardata till de nya ägarna så att de kan fortsätta att tillhandahålla tjänsterna. De nya ägarna fortsätter att uppfylla kraven och andra skyldigheter som anges i denna Integritetspolicy.

 2. Policyändringar Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer du att bli informerad om detta på www.binogi.se. Vid väsentliga ändringar får du en särskild anmälan, beroende på vad som är lämpligt under omständigheterna. Om det krävs enligt lag kommer vi att begära ditt samtycke.