Instruktioner för lärare

Här nedan är två spår där man använder de filmer som finns på Binogi för att jobba med matematik årskurs 9.

Vill du ha hela listan med lektionstips? Lista med träningsmaterial för matematik årskurs 9 2022
Eller Topp tio filmer

Grundläggande

Steg 1

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2013, 2014 eller 2015.

Steg 2

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 3

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller **E-poäng** och där eleven svarade **fel**.
[Titta på filmerna här](https://www.studi.se/tranamatematikak9)

Steg 4

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2013, 2014 eller 2015 som den inte gjorde första gången.

Steg 5

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 6

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller **E-poäng** och där eleven svarade **fel**.

Steg 7

Upprepa detta med C- och D-delen.

Högre nivå

Steg 1

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2013, 2014 eller 2015.

Steg 2

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 3

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller **C-poäng och A-poäng** och där eleven svarade **fel**.
[Titta på filmerna här](https://www.studi.se/tranamatematikak9)

Steg 4

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2013, 2014 eller 2015 som den inte gjorde första gången.

Steg 5

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 6

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller **C-poäng och A-poäng** och där eleven svarade **fel**.

Steg 7

Upprepa detta med C- och D-delen.