Instruktioner för lärare

Här är två spår där man använder de filmer som finns på Studi för att jobba med matematik årskurs 9.

Grundläggande

Steg 1

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2013, 2014 eller 2015.

Steg 2

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 3

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller E-poäng och där eleven svarade fel.
Titta på filmerna här

Steg 4

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2013, 2014 eller 2015 som den inte gjorde första gången.

Steg 5

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 6

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller E-poäng och där eleven svarade fel.

Steg 7

Upprepa detta med C- och D-delen.

Högre nivå

Steg 1

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2013, 2014 eller 2015.

Steg 2

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 3

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller C-poäng och A-poäng och där eleven svarade fel.
Titta på filmerna här

Steg 4

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2013, 2014 eller 2015 som den inte gjorde första gången.

Steg 5

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov.

Steg 6

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller C-poäng och A-poäng och där eleven svarade fel.

Steg 7

Upprepa detta med C- och D-delen.