Lista med träningsmaterial för matematik årskurs 9

De här tio filmerna på Studi innehåller den information som var vanligast förekommande i de uppgifter som fanns på de nationella proven under åren 2013, 2014 och 2015.

Topp 10 filmer

Titta på filmerna och gör quizzen som finns på webbsidan.

Film 1

Avrundning och överslagsräkning

Film 2

Prefix

Film 3

Introduktion till potenser

Film 4

Andelen delen och det hela

Film 5

Likformighet

Film 6

Medelvärde

Film 7

Slump och sannolikhet

Film 8

Att räkna med bokstäver

Film 9

Ekvationslösning med balansmetoden

Film 10

Att teckna en ekvation