Lista med träningsmaterial för matematik årskurs 9 under 2021

Här finns de filmer som passar att titta på och quiz att göra om du tränar med hjälp av de gamla nationella proven från 2013, 2014 och 2015.

Nationella prov 2013 - 2015

Del B

Delprov B 2013 HÄR
Delprov B 2014 HÄR
Delprov B 2015 HÄR

Del C

Delprov C 2013 HÄR
Delprov C 2014 HÄR
Delprov C 2015 HÄR

Del D

Delprov D 2013 HÄR
Delprov D 2014 HÄR
Delprov D 2015 HÄR

Nationella del B år 2013

Uppgift 1: Positionssystemet
Uppgift 2: Multiplikation med decimaltal
Uppgift 3: Prioriteringsreglerna
Uppgift 4: Fyrhörningens geometri
Slump och sannolikhet
Uppgift 5: Introduktion till potenser
Uppgift 6: Avrundning och överslagsräkning
Uppgift 7: Likformighet
Uppgift 8: Bråkform och decimalform
Multiplikation med bråk
Uppgift 9: Ekvationslösning med balansmetoden
Uppgift 10: Symmetrier
Vinklar
Uppgift 11: Kvadratrötter
Cirkelns omkrets
Uppgift 12: Triangeln och dess vinklar
Uppgift 13: Minsta gemensamma nämnare
Ekvationslösning med balansmetoden
Uppgift 14: Statistik medelvärde
Uppgift 15: Förlängning och förkortning av bråk
Uppgift 16: Grundpotensform
Uppgift 17: Ekvationslösning med balansmetoden
Multiplikation med parenteser

Nationella del B år 2014

Uppgift 1: Introduktion till negativa tal
Uppgift 2: Symmetrier
Uppgift 3: Att räkna med bokstäver
Uppgift 4: Avrundning och överslagsräkning
Uppgift 5: Introduktion till potenser
Uppgift 6: Division med bråk
Uppgift 7: Ekvationslösning med balansmetoden
Uppgift 8: Likformighet
Triangeln och dess vinklar
Uppgift 9: Punkt- och linjediagram
Uppgift 10: Statistik typvärde och median
Medelvärde
Uppgift 11: Att arbeta med algebraiska uttryck
Uppgift 12: Tiopotenser
Uppgift 13: Slump och sannolikhet
Betingad sannolikhet
Uppgift 14: Att räkna med bokstäver
Talserier
Uppgift 15: Punktens koordinater
Fyrhörningens omkrets

Nationella del B år 2015

Uppgift 1: Subtraktion
Uppgift 2: Avrundning & överslagsräkning
Uppgift 3: Skala
Uppgift 4: Introduktion till potenser
Uppgift 5: Problemlösning i matematik
och Enhetsomvandling
Uppgift 6: Ekvationslösning
Uppgift 7: Likformighet
Uppgift 8: Träna på vertikalvinklar och sidovinklar.
Uppgift 9: Primtalsfaktorisering
Uppgift 10: Statistik typvärde och median
Medelvärde
Uppgift 11: Division med bråk
Uppgift 12: Addition och subtraktion med negativa tal
Uppgift 13: Frekvenstabell
Uppgift 14: Slump o sannolikhet
Betingad sannolikhet
Uppgift 15: Proportionell förändring. Linjens lutning. Skärning med y-axeln.
Uppgift 16: Räkna med bokstäver
Talserier

Nationella del C år 2013

Uppgift 18: Punktens koordinater
Proportionell förändring

Nationella del C år 2014

Uppgift 16: Kuber och rätblock
Cirkelns area
Att räkna med bokstäver

Nationella del C år 2015

Uppgift 17: Cirkelns omkrets
Cirkelsektorns area och omkrets
Problemlösning i matematik

Nationella del D år 2013

Uppgift 19: Träna på att räkna med timmar och minuter.
Uppgift 20: Andelen, delen och det hela
Uppgift 21: Prefix
Uppgift 22:Träna på problemlösning
Uppgift 23: Prefix
Uppgift 24: Att räkna med bokstäver
Prefix
Uppgift 25: Träna på att tolka tabeller.
Statistik frekvens och diagram
Uppgift 26: Enhetsomvandling tid och sträcka
Cirkelns area
Cylindrar
Pythagoras
Uppgift 27: Introduktion till skala
Andra fyrhörningar
Uppgift 28: Kuber och rätblock
Prefix
Uppgift 29: Förändringsfaktor
Andelen, delen och det hela

Nationella del D år 2014

Uppgift 17: Andelen, delen och det hela
Uppgift 18: Bråk- decimal- och procentform
Uppgift 19: Att teckna en ekvation
Uppgift 20: Att räkna med bokstäver
Uppgift 21: Träna på att tolka cirkeldiagram och Rita cirkeldiagram
Uppgift 22: Minsta gemensamma nämnare
Att räkna med bokstäver
Att teckna en ekvation
Uppgift 23: Multiplikations- och additionsprinciperna
Uppgift 24: Yt- och volymskala
Uppgift 25: Träna på att tolka stapeldiagram.
Andelen delen och det hela
Förändringsfaktor
Uppgift 26: Förändringsfaktor
Andelen delen och det hela
Uppgift 27: Att teckna en akvation
Multiplikation med parenteser
Ekvationslösning med balansmetoden
Uppgift 28: Att teckna en ekvation
Ekvationslösning med balansmetoden

Nationella del D år 2015

Uppgift 18: Problemlösning
Uppgift 19: Kuber och rätblock
Uppgift 20: Träna på att tolka venndiagram.
Uppgift 21: Kuber och rätblock
Uppgift 22: Att teckna en ekvation
Uppgift 23: Tiopotenser
Andelen, delen och det hela
Uppgift 24: Statistik: Frekvens och diagram
Statistik: Typvärde och median
Uppgift 25: Andelen delen och det hela
Uppgift 26: Introduktion till skala
Kvadrater och rektanglar
Uppgift 27: Att teckna en ekvation
Ekvationslösning med balansmetoden
Uppgift 28: Ekvationslösning med balansmetoden

Annat förberedelsematerial

Instruktioner för lärare
Topp tio filmer