Kom igång med Binogi

den digitala vägen till lärande

Genom att skapa ett konto kan du snabbt komma igång med Binogi!

När du har ett konto hos oss så kan du komma åt flera lektioner. För att få tillgång till hela materialet krävs att din huvudman ansluter sig till Språkprojektet.

Språkprojektet ger lärare och elever i medverkande huvudmäns skolor tillgång till hela läromedlet på samtliga språk. Här ingår lärardel, hjälp att komma igång samt möjlighet att delta i forskning och utveckling. För att gå med i Språkprojektet med en huvudmannalicens, kontakta oss!

Skapa konto

Vad är Binogi?

Binogi består av korta animerade filmer. Komplicerade sammanhang förklaras roligt, enkelt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå. Till de flesta filmerna finns quiz i tre svårighetsgrader. Frågorna sporrar eleverna att på ett lekfullt sätt nå kunskapsmålen, samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande.

Det finns lektioner i 13 ämnen: Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion, Engelska, Teknik. Hem- och konsumentkunskap, samt Idrott och hälsa.

Tillgängliga språk

Svenska

Finska

Engelska

Arabiska

Somaliska

Dari

Trigrinska

Kommande språk

Thailändska

Tyska

Franska

Spanska