Forskningen ger mervärde

Språkprojektet är ett forskning- och utvecklingsprojekt som
vidareutvecklar ett flerspråkigt läromedel med syfte att:

Ge eleverna chans att lära sig på sitt starkaste språk.
Ge pedagogerna stöd i att hantera flerspråkiga klasser.
Ge studiehandledarna insyn i elevernas lärande.
Kraftigt öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet.

Sidan håller på att uppdateras. Tack för ditt tålamod!